"Egypten" tag

Såväl kristna som muslimer lider enligt egyptisk biskop

Enligt den egyptiske katolske biskopen Youhanna Golta förekommer det för närvarande ingen förföljelse av kristna i Egypten. ”Både kristna och muslimer led” under Muslimska brödraskapet, sade den koptisk-katolske biskopen från Alexandria i en intervju med Vatikanradion på söndagen. Islamisterna attackerade urskillningslöst kyrkor, skolor, museer och andra inrättningar. Visserligen utnyttjade de…

Kristna kyrkor över hela Egypten stormade och nedbrända

Mitt i det eskalerande våldet i Egypten har kristna i landet blivit måltavla i kaoset efter det att regeringen gjorde ett tillslag mot Muslimska brödraskapets protest i Kairo. Det har varit massor av attacker mot kristna kyrkor, hem och företag under de senaste 24 timmarna. Uppgifter om attackerna kommer fortlöpande. Biskop…

Egypten: Muslimska brödraskapets vrede vänds mot de kristna

Muslimska brödraskapets vrede över de våldsamma utrymningarna av sittdemonstrationerna för Muhammad Mursi har vänts mot de kristna. Islamister har angripit sju katolska kyrkor och 15 byggnader som tillhör den koptiska kyrkan eller protestantiska kyrkor. Attackerna ägde rum i Kairo och i Sohagprovinsen. För närvarande är det oklart om några människor…

En koptisk kommission tillsatt för att granska den provisoriska konstitutionen

Den koptisk-ortodoxa kyrkan har tillsatt en kommission av jurister och kristna politiker som ska utarbeta en promemoria med kritiska synpunkter på den preliminära konstitutionen. Detta har bekräftats för nyhetsbyrån Fides av den koptisk-katolska biskopen i Assiut Kyrillos William (bilden). ”Jag hoppas att detta initiativ kommer att följas av andra på…

Den koptiske påven starkt kritisk mot Mursi

Den koptiske påven och patriarken Tawadros II har starkt kritiserat den egyptiska regeringens och president Mursis agerande. Den katolska dagstidningen Die Tagespost i Würzburg citerar en intervju som den tv-stationen ONtv gjort med ledaren för den koptiska kyrkan där denne säger att presidenten i söndagskväll efter attentatet mot Sankt Markuskatedralen…

Vatikanen kräver egyptisk författningsgaranti för mänskliga rättigheter och salafister fick ny ledare

Den egyptiska författningen måste enligt Vatikanen garantera grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive religionsfrihet. Till detta hör också rätt att uppfostra sina barn, rätt till liv, boende, mat och arbete, betonade kuriekardinal Leonardo Sandri på onsdagen vid en gudstjänst i Kairo. ”Vi hoppas att alla dessa principer kommer att vinna insteg i…

Kristna i Egypten söker nya vägar för demokrati när Morsi uttökar sina befogenheter

Tisdagen den 27 november kommer en delegation från katolska kyrkan i Egypten att besöka patriarken Tawadros II som kröntes till påve av den koptiska ortodoxa kyrkan söndagen den 18 november. ”Vid detta möte”, sade biskop Kyrillos William av Assiut, patriarkens ställföreträdare för de katolska kopterna, ”kommer vi att samråda med…

Kristna lämnar Egyptens grundlagsförsamling

Kristna representanter i Egypten kommer att dra sig tillbaka från författningsförsamlingen. Orsaken är att det aktuella utkastet till författning enligt deras åsikt missgynnar kristna i förhållande till muslimer. Den egyptiska nyhetssajten Egyptnews meddelade på fredagen att beslutet fattades efter en överläggning mellan koptisk-ortodoxa delegater och ledningarna för den koptisk-katolska och…

Tre koptiska påvekandidater kvar

Kandidaterna till ämbetet som påve för den koptisk-ortodoxa kyrkan är klara. Under stora säkerhetsåtgärder valde valförsamlingen med 2 400 präster och lekfolk i Markuskatedralen i Kairo på måndagen tre kandidater i slutrundan. Namnen tillkännagavs av kyrkans interimistiske ledare (locum tenens), biskop Pachomius, vid en presskonferens. Det rör sig om den 70-årige…

Ny koptisk påve väljs redan den 4 november

Den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten kommer välja sitt nya överhuvud redan den 4 november och inte som tidigare sagts den 2 december. Därför kommer över 2 400 präster och lekmän att samlas redan den 29 oktober för att välja ut tre av de nu fem aktuella kandidaterna. Ursprungligen skulle detta ske…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.