Tagged 'ekonomi'

Den kristna affärsledarens kallelse

av HENRIK ALBERIUS – Ett nytt dokument från Påvliga rådet för rättvisa och fred. Inom loppet av ett år har Påvliga rådet för rättvisa och fred, Justitia et Pax, publicerat två stora dokument på det ekonomiska området. Det första ”För en…

Varning för rent ekonomisk syn på arbete

Ordföranden för Påvliga rådet för rättvisa och fred, Justitia et Pax, kardinal Peter Turkson, och vice fraktionsledare i EVP (Europeiska folkpartiet), Othmar Karas, betonade i Bryssel den 22 september att den katolska socialläran fortsatt behåller sin aktualitet. Den är en…

Kardinal i Paris uppmanar till annan livsstil

Kardinal Andre Vingt-Trois i Paris har med anledning av den ekonomiska och finansiella krisen uppmanat till en grundläggande förändring av livsstilen. ”Vi måste se över vår inställning till konsumtion”, sade Vingt-Trois till den franska katolska dagstidningen La Croix. Krisen har…