Tagged 'Europarådet'

Europarådet värdesätter religiösa NGO:s bidrag till integration

Vid en konferens i Strasbourg om ”den interkulturella dialogens religiösa dimension” bedömdes de konfessionella NGO:s [icke-statliga organisationers] roll starkt positivt. Med anledning av konferensen framlade Tomas Bocek, representant för generalsekreteraren i Europarådet för migration och flyktingar, ett dokument om ”migranter…