Tagged 'Europarådets parlamentariska församling'

Europarådet lovprisat för resolution om religionsfrihet

En resolution som antagits av Europarådets parlamentariska församling har berömts som ett viktigt – låt vara begränsat – erkännande av individens samvets- och religionsfrihet i offentliga sammanhang. ”Denna resolution innebär ett viktigt steg genom att ange rätten till vägran av…