Tagged 'Evangelii gaudium'

Vatikanens resa från anti-kommunism till anti-kapitalism

Återigen ruskar påven Franciskus om katolska kyrkan. På tisdagen gav han ut sin första ”apostoliska förmaning” Evangelii gaudium genom att utse en ny fiende till kyrkan: den moderna kapitalismen. ”Somliga människor fortsätter att försvara ’nedsippringsteorier’ (trickle-down theories), som förutsätter att…