Tagged 'fader Tobias Unnerstål'

Katolsk kyrka i Göteborg vandaliserad

Under fredagseftermiddagen har Kristus Konungens katolska kyrka vid Heden i Göteborg utsatts för vandalisering. En eller flera gärningspersoner har gett sig på det religiöst sett mycket känsliga koret, det vill säga utrymmet omkring altaret. Man har rivit bort altarduken med…