Tagged 'Fader vår'

Italiens biskopar: förändrat Fader vår i mässan

Italiens katoliker kommer snart att i gudstjänsten be Fader vår i en något föränderad form. Från och med hösten skall det heta: ”och överge mig inte när jag frestas”. Detta meddelade generalsekreteraren i den italienska biskopskonferensen, Nunzio Galatino, när ett…