Tagged 'Fergus Kerr'

Varför läsa Thomas av Aquino än i dag?

Thomas av Aquino (1225–1274) är en av katolska kyrkans mest betydelsefulla teologer. I katolska gudstjänster firas han i dag, den 28 januari. I sin apostoliska skrivelse Evangelii gaudium hänvisar påven Franciskus vid flera tillfällen till Thomas skrifter. Under den gångna höstterminen…