Tagged 'flyktingkonvention'

Vatikanen kräver utvidgat flyktingbegrepp

Vatikanens representant vid FN:s kontor i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi kräver att definitionen av flyktingbegreppet utvidgas. Människor tvingas i dag till exempel att lämna sitt land på grund av naturkatastrofer eller andra händelser som raserar den politiska ordningen. Det internationella…