"FN" tag

Är nationen mer ond än god?

KJELL BLÜCKERT Under det senaste århundradet har distributionen av välfärd och kontrollen av våld mer och mer kommit att skötas av nationalstater världen över. Staternas formering har knutits till tron på att det finns nationer/folk som manifesterar sin existens genom att avskilja sig med hjälp av medborgarskap och gränser mot…

Kyrkan i Hongkong vädjar till FN att ”göra slut på det religiösa förtrycket i Kina”

Kommissionen för rättvisa och fred (Justitia et Pax) i Hongkongs stift kräver i The Universal Periodic Review Regarding Religious Freedom in the People’s Republic of China att Förenta nationerna allvarligt anmodar Peking att uppfylla kraven i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i det internationella fördraget om civila…

Kardinal Turkson kritiserar nationers egenintresse i FN

Kardinal Peter Turkson, ordförande för Påvliga rådet för rättvisa och fred, sade att de målsättningar som FN har satt upp hindras av att nationer främst värnar sina egna intressen. Kardinalen gav ett anförande vid en tvådagarskonferens till minne av 50-årsdagen av påven Johannes XXIII: s encyklika om fredsbyggande, Pacem i…

Vatikanen välkomnar Paletsina som observatörsstat i FN

Vatikanen välkomnade den 30 november beslutet att erkänna Palestina som observatörsstat i FN. I ett uttalande från Vatikanen sade man att beslutet innebar ett tecken på det internationella samfundets engagemang för fredsprocessen i Mellanöstern. Men uttalandet varnade samtidigt för att erkännandet av den palestinska staten inte var tillräckligt för att…

Maronitiske patriarken kräver att FN skall ingripa mot attacker på religion

Ska förolämpningar och attacker mot olika religioner förbjudas av FN? Många säger ja. Bland dem är den maronitiske patriarken Béchara Raï . Han är en av många som kräver en internationell lag som skulle kriminalisera attacker mot religioner. Förslaget följer den våldsamma reaktion på en video som förolämpar islam. Raï säger…

Riskfyllt att konvertera

Att byta religiös tillhörighet är i många länder förenat med faror och problem, menar FN:s sakkunnige i religions- och livsåskådningsfrihet, Heiner Bielefeldt. Barnen måste fortsättningsvis gå i den ursprungliga religionens trosundervisning, det vill säga den religion som föräldrarna har distanserat sig från. I en intervju i tidningen Christlichen Medienmagazins pro,…

Regeringar måste uppmärksamma dödandet av kristna

En högt uppsatt diplomat i Vatikanen har anklagat det internationella samfundet för att tillämpa dubbelmoral vad det gäller religiösas rättigheter i kölvattnet av den senaste tidens illdåd, där mer än 100 kristna har dödats. Ärkebiskop Silvano Tomasi, Den Heliga stolens ständige observatör vid FN i Genève, påpekar för Human Rights…

Katolska röster om internationella kvinnodagen

Med anledning av Internationella Kvinnodagen den 8 mars har den påvliga avdelningen för mission (Missio) uppmanat till en världsvid kamp mot förtryck och diskriminering av kvinnor. ”Kvinnors särskilda bidrag till mänsklighetens framåtskridande, till det kyrkliga, kulturella, sociala och ekonomiska livet utgör en oersättlig rikedom”, betonar Missios direktor monsignore Leo Maasburg…

Religionsfriheten hotad – även i väst

Var fjärde människa på jorden hindras att fritt utöva sin religion. I absoluta tal rör det sig om mer än 2,2 miljarder människor. Detta enligt uppgifter som Vatikanens representant vid Förenta Nationerna i Genève, ärkebiskopen Silvano Tomasi, meddelade inför FN:s råd för mänskliga rättigheter. Han talade om en ökande trend….

Kristna röster om Assad-regimen

Vatikanen hoppas fortfarande på att den syriska Assad-regimen skall vara bredd till dialog. Detta betonar Vatikanens företrädare i Arabförsamlingen, ärkebiskop Fitzgerald, i Vatikanradion på tisdagskvällen. Fitzgerald sade att beslutet att skicka Kofi Annan som särskilt sändebud har varit mycket viktigt. Det oppositionella ”Syriska nationalrådet” är beredd att förhandla med företrädare…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.