Tagged 'FN:s råd för mänskliga rättigheter'

Vatikanen kräver ett globalt moratorium av dödsstraffet

Vatikanen har krävt ett globalt moratorium av dödstraff. Staterna måste begränsa sig till sådana straff som ”bättre motsvarar” det allmänna bästa och människovärdet, sade Vatikanens företrädare vid FN i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi, inför FN:s Råd för mänskliga rättigheter. Samtidigt…

Religionsfriheten hotad – även i väst

Var fjärde människa på jorden hindras att fritt utöva sin religion. I absoluta tal rör det sig om mer än 2,2 miljarder människor. Detta enligt uppgifter som Vatikanens representant vid Förenta Nationerna i Genève, ärkebiskopen Silvano Tomasi, meddelade inför FN:s…