Tagged 'Football Association (FA)'

Fotboll också fredsstiftande

Åke Jönsson uppmärksammar i en läsvärd understreckare (Dödsfall var inte ovanligt i fotbollen) i Svenska Dagbladet, att det i dag är 150 år sedan Football Association (FA) bildades. Jönsson tecknar en bild av fotbollens historia och hur regelverket skapats. Som han…