Tagged 'fosterdiagnostik'

Signum i Trelleborgs Allehanda

I kulturdelen i tidningen Trelleborgs Allehanda uppmärksammar kulturskribenten Peter Viktorsson senaste numret (1/2015) av tidskriften Signum. Han kommenterar särskilt ledartexten ”Är fosterdiagnostik rashygien?” av Kerstin Hedberg Nyqvist och artikeln ”Jean Vaniers ark”, av Syster Sofie. Peter Viktorssons text finns på denna länk…

Är fosterdiagnostik rashygien?

av KERSTIN HEDBERG NYQVIST –Alla framsteg inom fosterdiagnostiken är inte självklart av godo. I Socialstyrelsens rapport Fosterskador och kromosomavvikelser (2012), konstateras att antalet födda barn med Downs syndrom är konstant, men att antalet aborter på grund av kromosomavvikelser ökar. I…

Fosterdiagnostik pressar gravida menar etiker

Den prenatala diagnostiken utsätter gravida för en allt större press, menar medicinetikern Giovanni Maio. Han krävde på torsdagen i Berlin en bättre rådgivning för kvinnorna och mer tid för beslut. Han varnade för en automatik, med den bakomliggande förväntningen att…