Tagged 'Francesca Minerva'

Den rena logikens faror

–Två filosofer har försökt blåsa liv i den gamla tanken på spädbarnsmord. Att döda oönskade spädbarn var vanligt i den antika världen. Bruket har också förespråkats närmre vår tid av utilitarister, företrädare för en filosofisk skolbildning. Nu har två filosofer…

Etiker förespråkar abort av nyfödda barn

Ett vetenskapligt bidrag under rubriken “After-birth abortion: why should the baby live?”, publicerad på facktidskriften Journal of Medical Ethics hemsida, möts av upprörda röster i den engelskspråkiga världen. Två akademiker, verksamma i Milano och i Melbourne, jämför abort och barnamord….