Tagged 'frånskilda omgjuta katoliker'

Påven Franciskus förtydligar

Vatikanradions skandinaviska redaktion har översatt delar av den intervju som påven Franciskus gav strax före jul i den italienska dagstidningen La Stampas webbedition Vatican Insider. Här förtydligar påven sin syn på kommunion för frånskilda omgifta katoliker och bemöter några kommentarer som…