Tagged 'G.K. Chesterton'

G.K. Chesterton på väg att helgonförklaras?

Biskopen av Northamtpon, England, Peter Doyle, står i begrepp att utse en präst som ska undersöka huruvida författaren G.K. Chesterton kan helgonförklaras. Detta efter att American Chesterton Society (ACS) har satt igång en kampanj i ärendet. G.K. Chesterton, som blev känd…