Tagged 'genteknik'

Konferens med teologiska perspektiv på genteknik

I Paris hölls 27–28 februari en konferens som behandlade teologiska perspektiv på utvecklingen inom genteknik. Konferensen arrangerades av den europeiska kyrkokonferensen (Conference of European Churches, CEC) i samarbete med en teologisk fakultet i Paris och det ortodoxa utbildningsinstitutet Saint-Serge. Föreläsare…