Tagged 'Gerechtigkeit in einer endlichen Welt. Ökologie-Wirtschaft-Ethik'

Klimatförändringar och ekonomisk kris: Kyrkorna måste svara

”Rättvisa i en ändlig värld. Ekologisk-ekonomisk etik” (Gerechtigkeit in einer endlichen Welt. Ökologie-Wirtschaft-Ethik) är titeln på en ny bok, med bidrag från ledande företrädare för olika kyrkor såsom kardinal Peter Turkson, biskop Michael Bünker och metropoliten Arsenios (Kardamakis). Boken presenterades…