Tagged 'grundlagsförslag'

Zambias biskopar kritiska till ”kristen nation”

Den katolska kyrkan i Zambia motsätter sig en grundlagslausul som betecknar staten som ”kristen nation”. Kristendomens värderingar och bud låter sig inte förverkligas genom ”en enkel förklaring”, heter det i ett uttalande från de katolska biskoparna, som citeras av Vatikanens…