Tagged 'gudstjänstboken Cecilia'

För den ovane kyrkbesökaren

Att besöka den heliga mässan kan vara omvälvande och rörigt. Alla andra verkar veta vad man ska göra och när det ska göras, det är knäfall och stående och handskakningar och bugningar. Även för den som är van vid det…