Tagged 'Häda'

Hets, hädelse och hån

PER BESKOW Begreppet ”hets mot folkgrupp” har på sistone använts på ett oprecist och ibland missvisande sätt som inte går att tillämpa juridiskt. Hovrättens frikännande av pingstpastorn Åke Green för hets mot folkgrupp måste ur den synvinkeln anses vara rätt….