Tagged 'helgonförklaringskongregationen'

Hög kuriekardinal fråntas kardinalsrättigheter

Påven Franciskus har befriat den italienske kuriekardinalen Giovanni Angelo Becciu från uppdraget som prefekt för Vatikanens helgonförklaringskongregation. Samtidigt accepterade påven Beccius avsägelse av ”rättigheterna som är knutna till kardinalsvärdigheten”. Det meddelade Vatikanen överraskande under torsdagen utan att ange några orsaker….