Tagged 'Heliga stolen'

Intervjuer om utställningen Bilder av Kristina

En stor utställning om Drottning Kristina pågår i Livrustkammaren och i Storkyrkan i Stockholm, med titeln ”Bilder av Kristina”. Utställningen har vuxit fram genom ett samarbete mellan Livrustkammaren, Storkyrkan, Riksarkivet, Vatikanbiblioteket och Sveriges Ambassad vid Heliga stolen, och man kan…

Påven sammankallar ambassadörer från hela världen

Påven Benedictus XVI har kallat alla Heliga stolens ambassadörer till ett möte i Rom i juni 2013. Det meddelade Vatikanens statssekreterare Tarcisio Bertone i onsdags inför den i Vatikanen församlade biskopssynoden. Också påvliga diplomater med status av apostoliska delegater eller…

Expert hjälper Vatikanen bekämpa penningtvätt

På måndagen kom följande pressmeddelande från Vatikanens pressrum: ”Efter Moneyval-rapporten, som fick omfattande massmedial uppmärksamhet under juli månad, är tiden mogen att förnya ansträngningarna och bemöta de rekommendationer som rapporten Moneyval uppmanar till. Rapporten uppmanar till att effektivt och öppet främja…