Tagged 'helige Benedictus av Nursia'

Benediktinsk erfarenhet: arkitekturen påverkar eleverna

Kloster som driver skolor utövar på eleverna ett pedagogiskt inflytande som inte kan underskattas. Det förklarade abbotspreses Johannes Perkmann under det gångna veckoslutet i klostret Kremsmünster vid ett möte för benediktinska och cisterciensiska skolor i det tyska språkområdet. Vid sidan…