Tagged 'Herman Seiler'

100 år sedan Herman Seiler föddes

”Det förflutna är mitt nu och mitt nu är något av min framtid.” Så skrev pater Herman Seiler i sin bok Döden – och vad kommer sedan? Teologiska reflektioner kring de yttersta tingen. Katolska Bokförlaget 1988. Det är idag 100…