Tagged 'hikikomori'

Om utanförskap hos unga vuxna

BENGT SÄFSTEN Socialstyrelsen i Sverige har ett övergripande tillsynsansvar för frågor som rör vård och omsorg. De senaste åren har myndigheten presenterat nationella utvärderingar som rör insatser vid depression, ångest och schizofreni, vid bröst-prostata, tjocktarms- och ändtarmskancer, samt tandvård. Socialstyrelsen…