Tagged 'Honkong'

Spänningarna ökar åter mellan katolska kyrkan och Kina

Spänningarna mellan den kinesiska regeringen och de oregistrerade katolska gemenskaperna har vuxit efter det att fyra präster greps förra månaden, enligt en rapport från Honkongs Justitia et Pax-kommission. Rapporten skickades till Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter i Genève i måndags,…