Tagged 'in hoc signo vinces'

Konstantin den store 1700-årsjubileum

Med stora gudstjänster firades i måndags, den 21 maj, i östkyrkorna Konstantin den Stores fest och konstantinjubileet inleddes. 300-talets romerske kejsare vördas som helgon i flera kyrkor, däribland ortodoxa, armeniska och koptiska. För 1700 år sedan vann han ”under korsets…