Tagged 'Indien'

Den indiska franciskansystern Rani Maria saligförklarad

I dag, lördag den 4 november, saligförklarades i staden Indore den indiska franciskansystern Rani Maria, som mördades 1995. Hon är ”en förebild för oss, eftersom hennes blod utgjöts för de fattiga och undertryckta”, förklarar biskopen av Indore, Chacko Thottumarickal, enligt ett…

Omvänd er!

av HEINZ WERNER WESSLER – Strävan efter sanningen utgör grunden för ett religiöst liv. Finns det verkligen någon anledning för döpta, konfirmerade och troende kristna att lyssna till uppmaningen ”Omvänd er och tro på budskapet!” (Mark 1:15)? Är inte denna insisterande uppfordran…

Seminarierektor i Bangalore mördad under påsken

En stor mängd präster, seminarister och lekfolk firade rekviemmässa för fader K.J. Thomas, som brutalt mördades i gryningen till annandag påsk av okända gärningsmän. Thomas var rektor för seminariet i Bangalore (Karnataka). Medan polisen fortsätter att utreda mordet betecknar Bangalores…

Indiska biskopar oroade över sociala klyftor

Den katolska kyrkan i Indien är bekymrad över den tilltagande fattigdomen trots den ekonomiska boomen. Mest oroande är den växande klyftan mellan fattiga och rika, enligt ordföranden för den indiska biskopskonferensen, Mumbays (Bombays) ärkebiskop, kardinal Oswald Gracias. Samtidigt som välmående…

Stamfolken i Indien organiserar sig för överlevnad

Ett tvådagarsmöte rörande den snabba utveckling som Indien genomgår och dess negativa effekt på stamfolkens kultur och liv avslutas nyligen i Bhopal, huvudstaden i Madhya Pradesh i centrala Indien. The Jesuit Ministry Among Adivasi and Indigenous People organiserade mötet. Cirka…