Tagged 'integrationsminister Erik Ullenhag'

Religionsfrihet i arbetslivet

KLAUS MISGELD ”Religionsfrihet och arbetslivet” var temat för ett samtal den 4 juni 2013 som integrationsminister Erik Ullenhag hade inbjudit till. Ministern, som enligt ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet ”även har ansvar för mänskliga rättigheter”, var också värd för ett liknande…