Tagged 'Internationella Kvinnodagen'

Reflektion över en kvinnodag

av MAGDALENA DAHLBORG I går uppmärksammades internationella kvinnodagen världen över, med konserter, föreställningar, demonstrationer och panelsamtal. De senaste påvarna har markerat att de anser exkluderingen av kvinnor från högre positioner i kyrkan vara ett problem. Johannes Paulus II apostoliska brev…

Don Bosco-systrar startar tidskriftsbilaga

I sin nya bilaga till Don Bosco Magazin sätter Don Bosco-systrarna kvinnans värld i fokus. För första gången i det nya formatet finns en bilaga med titeln Mariam – Von Frau zu Frau (Maria – från kvinna till kvinna). Anledningen…

Vatikanen belönar kvinnoprojekt

Till den internationella kvinnodagen den 8 mars har Vatikanen belönat två sociala projekt. De belönade projekten är dels ett initiativ i Libanon, där kvinnor på flykt från Syrien får möjlighet att utföra stickningsarbeten, dels ett jordbruksprojekt för kvinnor som lever…

Katolsk radio för kvinnor i Sydsudan

På många håll i världen firas internationella kvinnodagen den 8 mars. Olika initiativ tas runt om i världen för att stärka kvinnors rättigheter och position i de ojämlika förhållanden som råder. I Sydsudan och i flera andra delar av världen…

Katolska röster om internationella kvinnodagen

Med anledning av Internationella Kvinnodagen den 8 mars har den påvliga avdelningen för mission (Missio) uppmanat till en världsvid kamp mot förtryck och diskriminering av kvinnor. ”Kvinnors särskilda bidrag till mänsklighetens framåtskridande, till det kyrkliga, kulturella, sociala och ekonomiska livet…