Tagged 'IOR'

Övervakningskommissionen för Vatikanbanken vill träffas oftare

Kardinalskommissionen för övervakning av Vatikanbanken, IOR, ämnar att sätta penninginstitutet mer noggrant under lupp: Femmannagruppen bör tillsvidare sammanträda minst tre gånger per år, meddelade Vatikanen under måndagen. Det bestämde kommissionen vid ett möte samma dag i Vatikanen. Dessutom ska riktlinjer…

Förbättrad transparens i Vatikanen i kampen mot penningtvätt

Vatikanen har enligt Europarådets expertutskott Moneyval gjort viktiga framsteg i ansträngningarna för att öka transparensen i sina finansiella affärer. Europarådets expertutskott för utvärdering av åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering har intygat att Vatikanen gjort tydliga förbättringar av sina rättsliga regler…

Påven sätter press på Vatikanbanken

Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano rapporterar idag, fredag den 12 juli, att påven Franciskus i onsdags personligen deltog i det första sammanträdet med den nyinrättade undersökningkommission som ska göra en genomlysning av Vatikanbanken IOR. Kommissionen inrättades av påven i slutet av…