Tagged 'Jakobsvägen'

Nytt rekord för pilgrimsvandringar till Santiago

Jakobsvägen till Santiago de Compostela slår ständigt nya rekord. Bara i de första nio månaderna detta år fick enligt uppgift från den lokala pilgrimsbyrån 240 420 pilgrimer sitt ”Compostelaintyg”. Detta tal ligger tydligt över det från det hittillsvarande rekordåret 2010, vid…