Tagged 'Jane Stoll'

Reproduktion under diskussion

BENGT SÄFSTEN Särskilt flera fall från Italien har aktualiserat hur svårt och komplicerat surrogatmödraskap är [läs mer här]. Det kan vara mycket svårare än vad den allmänna diskussionen i Sverige lyckas förmedla. Saken utreds som bekant, och jämställdhets- och biträdande…