Tagged 'jesuitpater James Martin'

Jesuitpatres Martin och Blaszczak i TV-intervjuer

America Magazine, som tidskriften Signum är nära förbunden med, har på sin hemsida, med anledning av påven Franciscus, lagt ut en intervju producerad av Catholic News Service. I First Jesuit Pope intervjuas jesuitpater Gerald Blaszczak av Cindy Wooden. En av redaktörerna för America…