Tagged 'jesuitpater Thomas Reese'

Jesuit ny ordförande i USA:s kommission för religionsfrihet

Den amerikanska statliga Kommissionen för internationell religionsfrihet har fått en ny ordförande som för första gången i kommissionens historia är katolsk präst: jesuitpater Thomas Reese utnämndes ursprungligen som ledamot i kommissionen för en tvåårsperiod av president Barack Obama år 2014…