Tagged 'John Allen'

Amerikanska biskopskonferensen bakbunden, men ser framåt

Den amerikanska biskopskonferensen, USCCB, genomförde sitt höstmöte 12–14 november. Som väntat kretsade mötet huvudsakligen kring hur sexuella övergrepp begångna inom ramen för kyrklig verksamhet har hanterats och bör hanteras. Vid mötet förväntades biskoparna rösta om en strategi för såväl hantering…

Möjliga vändpunkter i arbetet mot övergrepp

Den här veckan inträffar två viktiga händelser i den katolska kyrkans fortsatta kamp mot sexuella övergrepp. Det ena är höstmötet för biskopskonferensen i USA, USCCB, och det andra nya riktlinjer för det förebyggande arbetet i Italien som väntas från den…

Påven mitt i traditionen

av THOMAS IDERGARD Påven Franciskus apostoliska uppmaning om familjen, Amoris laetitia (öppna/ladda ner den engelska versionen här), som presenterades i fredags har rönt uppmärksamhet både inom och utanför den katolska kyrkan. Dokumentet kan egentligen sägas ha två delar. Den första…

Påvligt kontinuum

av OLLE BRANDT – Påven Franciskus är mer beroende av sina föregångare än vad mediebilden visar. Påven Franciskus får ganska stort utrymme i världens medier, och deras bild av honom är oftast positiv. Till det positiva hos honom hör att han…