Tagged 'kardinal Reinhard Marx'

Kardinalsrådet överväger lekfolkets medbestämmande

Reformgruppen kring påven Franciskus (K9-gruppen) överväger möjligheten att stärka kyrkfolkets delaktighet vid biskopsutnämningar. Denna fråga togs upp på senaste mötet i det råd med nio kardinaler, som stödjer påven i hans reformer av kurian. Man har där även tagit upp…

Kardinalsdebatten inför synoden går vidare

Kardinal Gerhard Müller, prefekt för Troskongregationen i Vatikanen, har sagt till en fransk tidskrift att den katolska läran eller tillämpningen av den i frågor om äktenskap och familj inte är upp till de nationella biskopskonferenserna att avgöra: ”Det är en…

Marx om Vatikanens finanser

Münchens kardinal Reinhard Marx har varnat för falska slutsatser utifrån förmodade siffror på Vatikanens rikedom. I en intervju för Corriere della Serra talade den australiske kardinalen George Pell, prefekt för det nya ekonomisekretariatet, i lördags om 1,4 miljarder dollar som…

Kardinal Marx: Den idealiska familjen har aldrig funnits

Under den kyrkliga debatten om äktenskap och familj vände sig ordföranden i den tyska biskopskonferensen, kardinal Reinhard Marx, mot en glorifiering av ”den gamla goda tiden”. ”Vi bör undvika föreställningen att det någonstans har funnits en idealisk verklighet i äktenskap…