Tagged 'kardinal Sean O’Malley'

Kardinalsrådet överväger lekfolkets medbestämmande

Reformgruppen kring påven Franciskus (K9-gruppen) överväger möjligheten att stärka kyrkfolkets delaktighet vid biskopsutnämningar. Denna fråga togs upp på senaste mötet i det råd med nio kardinaler, som stödjer påven i hans reformer av kurian. Man har där även tagit upp…

Kardinal O’Malley oroad över Trumps syn på muslimer

I samband med sitt besök på Irland för återinvigningen av basilikan i vallfartsorten Our Lady of Knock uttryckte ärkebiskopen av Boston, kardinal Seán O’Malley, sin oro över presidentkandidaten Donald Trumps uttalande om muslimer och varnade för att göra dem till…

Kardinal O’Malley: Ovärdig handel med embryon

Inför det stundande valet i USA har det på nytt blossat upp en strid kring aborter, en strid där även ledande företrädare för kyrkan deltar. Så deklarerade den ansvarige för frågor som skydd av liv vid biskopskonferensen, kardinal Sean O’Malley,…