Tagged 'karidnal Norberto Rivera Carrera'

Religionsfrihet på Kuba välkomnas

Den kubanske ambassadören i Mexiko, Manuel Aguilera de la Paz, deltog i söndagens gudstjänst i Metropolitan katedralen i Mexico City. Gudstjänsten leddes av kardinal Norberto Rivera Carrera, ärkebiskop av Mexico City. I sin predikan nämnde kardinal Rivera Carrera särskilt att…