Tagged 'Karl Popper'

Paradigmatiska paradigm

av ERIK ÅKERLUND – Apropå två femtioåriga fenomen. Det är i år 50 år sedan Andra Vatikankonciliet öppnades. Men år 1962 hände fler saker som har kraftiga efterverkningar än i dag. En sådan är boken The Structure of Scientific Revolutions (sv….