Tagged 'Kateri Tekakwitha'

Påven helgonförklarar indianen Kateri Tekakwitha

Den första nordamerikanska indianen blir helgonförklarad nu på söndag, som är ”världskyrkans söndag”, vilket får många pilgrimer från USA och Kananda att bege sig till Rom. Det blivande helgonet Kateri Tekakwitha, ”Mohawks lilja”, blev saligförklarad redan 1980. För tio månader…

Sju nya katolska helgon

Påven Benedictus XVI kundgjorde på lördagen att katolska kyrkan får sju nya helgon. I anslutning till det konsistorium, som utnämnde 22 nya kardinaler, hölls i Peterskyrkan ytterligare ett offentligt konsistorium, där påven officiellt avslutade processerna för helgonförklaring av sju saliga…