Tagged 'katoliker'

Över 1,25 miljarder katoliker globalt

Över hela världen fanns det den 31 december 2013 över 1 253 926 000 katoliker. Denna siffra, som motsvarar 17,68 procent av den totala befolkningen, nämns av Vatikanens nyhetsbyrå Fides i dess årliga till världsmissionens söndag framtagna statistik. Under 2013 steg antalet katoliker…

Vad har de asiatiska biskoparna svarat Rom?

Världens katolska biskopar har börjat skicka in sina svar på de frågeformulär som skickats ut från den kommitté som har till uppgift att förbereda den planerade extraordinära synoden rörande ”Pastorala utmaningar inom ramen för evangelisation”, som skall äga rum i…

USA: Stödet bland kristna för Romney minskar

Den republikanske presidentkandidaten i USA, Mitt Romney, leder fortfarande i väljarsympatier över president Barak Obama bland praktiserande protestanter och katoliker, även om stödet för honom sedan juli månad har minskat i alla kristna grupper utom vita evangelikaler. Detta framkom, när…