Tagged 'Kerstin Hedberg Nyqvist'

Signum i Trelleborgs Allehanda

I kulturdelen i tidningen Trelleborgs Allehanda uppmärksammar kulturskribenten Peter Viktorsson senaste numret (1/2015) av tidskriften Signum. Han kommenterar särskilt ledartexten ”Är fosterdiagnostik rashygien?” av Kerstin Hedberg Nyqvist och artikeln ”Jean Vaniers ark”, av Syster Sofie. Peter Viktorssons text finns på denna länk…

Samvetets röst i sjukvården

BENGT SÄFSTEN Samvetsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna och finns uttryckt i till exempel Europakonventionen som säger: Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Under många år har konsekvenserna av detta debatterats allmänt, men även på politisk…