Tagged 'Kina'

Påven försvarar avtal med Kina och talar om övergrepp

Påven Franciskus försvarar Vatikanens nyligen ingångna överenskommelse med Kina. Avtalet om utnämningen av biskopar innebär ”en dialog om möjliga kandidater”, men ”slutligen är det påven som utnämner biskoparna, det är klart”, sade Franciskus till de medföljande journalisterna under sin flygresa…

Dialog nödvändigt för kyrkans uppdrag i Kina

Det kinesiska samhället är starkt präglat av det konfucianska tänkandet, med bland annat en självklar rätt för staten att strikt kontrollera varje form av och uttryck för religion. Därtill har Kina under de senaste seklerna genomgått en rad revolutioner, där…

Moskvapatriarkatet ingår avtal med Kina

Folkrepubliken Kina kommer i framtiden i större utsträckning att anordna prästutbildning av sina egna medborgare vid teologiska högskolor och prästseminarier i Ryssland. År 2015 vigdes ”som ett undantag” en ortodox kines till präst för första gången på 60 år. Han…