Tagged 'Kina'

Dialog nödvändigt för kyrkans uppdrag i Kina

Det kinesiska samhället är starkt präglat av det konfucianska tänkandet, med bland annat en självklar rätt för staten att strikt kontrollera varje form av och uttryck för religion. Därtill har Kina under de senaste seklerna genomgått en rad revolutioner, där…

Moskvapatriarkatet ingår avtal med Kina

Folkrepubliken Kina kommer i framtiden i större utsträckning att anordna prästutbildning av sina egna medborgare vid teologiska högskolor och prästseminarier i Ryssland. År 2015 vigdes ”som ett undantag” en ortodox kines till präst för första gången på 60 år. Han…

Ökning av brott mot religionsfriheten i Kina

Den oberoende frivilligorganisationen China Aid noterar att allt fler människor i Kina utsätts för religiös förföljelse. Den internationellt verksamma kristna organisationen med säte i Texas varnar i sin nya årsrapport för 2016 för en ”katastrofal förändring” av den kommunistiska regimens…