Tagged 'klimatförändringar'

Ban Ki-moon vid Vatikanmöte: De fattigaste flyr

Klimatförändringarna är ”vår tids avgörande fråga”, sade FN:s generalsekreterare vid toppmötet i Vatikanen, som öppnades i tisdags. Jordens uppvärmning påverkar hälsa och välstånd, kvaliteten på livsmedel och dricksvatten, migration, fred och säkerhet över hela världen. Framför allt de fattiga lider…

Klimatförändringar ökar fattigdomen i Mexiko

Den katolska kyrkan i Mexiko räknar med att fattigdomen kommer öka påtagligt fram till år 2020. Den mexikanska katolska biskopskonferensen har låtit genomföra en sociologisk studie. Resultaten från denna studie har kartlagt orsakerna till den växande fattigdomen. Hit hör bristande…