Tagged 'konciliet i Trento'

Unik orientalisk praxis i Venedig

I början av biskopssynoden om äktenskap och familj har debatten om äktenskapets oupplöslighet fått ett historiskt bidrag i den italienska tidskriften Civiltà Cattolica. Jesuitpater Giancarlo Pani visar där att konciliet i Trento (1545–1563), som definierade äktenskapets oupplöslighet, tillät ett regionalt…

450-årsjubileum: Tridentinska konciliet

Tridentinska konciliet avslutade sin sista session den 4 december 1563. Dess beslut kom att prägla kyrkan långt in i modern tid och medförde på sin tid en renässans av katolsk konst och spiritualitet. ”Tridentinum skapade den form av katolicism som…