Tagged 'konsistoriet'

Toppmöte med kardinaler

Kardinalskollegiet sammanträdde i dag, fredag den 17/2, i ett extrainkallat toppmöte under påvens ledning. Vid denna ”Reflektions- och bönedag” reflekterade Benedictus XVI, bakom lykta dörrar, med sitt högsta rådgivande organ om förmedlingen av tron i dagens samhälle. Vid mötet deltog…