Tagged 'Konstantin den Store'

Konstantin den store 1700-årsjubileum

Med stora gudstjänster firades i måndags, den 21 maj, i östkyrkorna Konstantin den Stores fest och konstantinjubileet inleddes. 300-talets romerske kejsare vördas som helgon i flera kyrkor, däribland ortodoxa, armeniska och koptiska. För 1700 år sedan vann han ”under korsets…

Rom och Konstantinopel möts

HALLONSTEN, GÖSTA För hundra år sedan skrev Leo XIII Orientalium Dignitas om den katolska kyrkans förhållande till östkyrkor na. I början av maj utkom Johannes Paulus II::s apostoliska skrivelse Orientale Lumen. Denna skrivelse publicerades inte endast med tanke på hundraårsjubileet…