Tagged 'kvinnor'

Latinamerikanskt förslag: Biskopssynod om kvinnors situation

Från Vatikanen kommer en idé om att organisera en biskopssynod på temat kvinnor. Förslaget väcktes vid årsmötet av påvens latinamerikanska kommission, vars slutdeklaration publicerades i torsdags Vatikanens tidskrift Osservatore Romano. Vid mötet som hölls i början på mars tog kommissionen…

Första kvinnoföreningen i Vatikanen grundad

För första gången sedan tillkomsten av Vatikanstaten finns där nu en kvinnoförening. Föreningen med namnet DVA (Donne in Vaticano, Kvinnor i Vatikanen) står enligt egen utsaga öppen för alla de 750 kvinnor som för närvarande är verksamma I Vatikanen. De…

Kvinnor önskar uppgradering i en ”diakonal kyrka”

Kvinnor vill möta större uppskattning i en diakonal kyrka. Denna slutsats drar företrädare för tyskspråkiga katolska kvinnoförbund från Österrike, Tyskland, Schweiz och Sydtyrolen vid ett internationellt möte i München. Förutom kvinnors situation i kyrkans diakonala verksamhet – det vill säga…